فروشگاه اینترنتی
کسب و کار اینترنتی

چگونه بازار هدف برای یک فروشگاه اینترنتی جدید را انتخاب کنیم – قسمت دوم

در قسمت اول دیدیم که چگونه می‌توان چیزی برای فروش در اینترنت پیدا کرد. در دوقسمت بعدی به بررسی معیارهایی می‌پردازیم که به کمک آنها می‌توانیم درستی انتخاب خود را […]

بازار هدف
کسب و کار اینترنتی

چگونه بازار هدف برای یک فروشگاه اینترنتی جدید را انتخاب کنیم – قسمت اول

وقتی صحبت از یک فروشگاه اینترنتی می‌شود، اولین پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که «چه چیزی برای فروش اینترنتی انتخاب کنیم؟» تقریبا این مهمترین بخش شروع یک فروشگاه […]