بازار هدف
کسب و کار اینترنتی

چگونه بازار هدف برای یک فروشگاه اینترنتی جدید را انتخاب کنیم – قسمت اول

وقتی صحبت از یک فروشگاه اینترنتی می‌شود، اولین پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که «چه چیزی برای فروش اینترنتی انتخاب کنیم؟» تقریبا این مهمترین بخش شروع یک فروشگاه […]