ابزارهای روزنِما برای تست A/B

روزنما سه نوع ابزار برای انجام تست A/B روی صفحه‌های وب فراهم کرده است:

[one_third]افزونه وردپرس[/one_third][one_third]برنامه PHP[/one_third][one_third_last]برنامه جاوااسکریپت[/one_third_last]

 

افزونه وردپرس

اگر وب سایت خود را با وردپرس ساخته‌اید و می‌خواهید روی نوشته‌ها، برگه‌ها و صفحه‌های فرود تست A/B را اجرا کنید می‌توانید از افزونه تست A/B برای ورد پرس استفاده کنید.

برای استفاده از افزونه ابتدا آن را دریافت و در قسمت افزونه‌های وردپرس نصب و فعال کنید.

دریافت افزونه وردپرس برای تست A/B

این افزونه حاوی چند کد کوتاه (short code) است که با استفاده از آنها در صفحه می‌توانید گزینه‌های A و B تولید کنید. این کدهای کوتاه عبارتند از:

کد کوتاه پارامتر توضیح
[rn_abtest] member_email آدرس ایمیلی است که با آن در روزنِما ثبت نام کرده‌اید.
member_password کلمه عبور ورود به روزنِما است.
test_id شناسه تستی است که پس از ثبت تست در روزنِما تولید شده و در اختیار شما قرار گرفته است.
a_percent درصد ترافیکی از بازدید است که می‌خواهید به گزینه A تخصیص دهید. برای مثال اگر مقدار آن را ۴۰ بگذارید؛ ۴۰٪ از ترافیک گزینه A را می‌بینند و ۶۰٪ دیگر گزینه B را.
demo درصورتیکه می‌خواهید تست طراحی شده را ببینید ولی بازدیدهای شما جزو آمار اصلی محاسبه نشود مقدار آن را «true» یا «yes» بگذارید. هرگاه از طراحی و درستی نتایج مطمئن شدید مقدار آن را به «false» یا «no» تغییر دهید تا آمار واقعی جمع‌آوری شود.
[rn_var]…[/rn_var] type یکی از دو مقدار A یا B را می‌گیرد و براساس آن گزینه‌های A یا B از صفحه را تولید می‌کند.
[rn_cta]…[/rn_cta] type چنانچه درخواست عمل در صفحه خود متغیر تست است مقدار type را یکی از مقادیر A یا B بگذارید؛ در غیراینصورت مقداری نمی‌خواهد.

 

مثال: می‌خواهیم که در یک نوشته وردپرس تست A/B را روی یک تصویر اجرا کنیم و ببینیم کدام تصویر باعث می‌شود که بازدیدکنندگان بیشتر روی دکمه یا لینک مورد نظر ما کلیک کنند. فرض کنید نام تصاویر image1.png و image2.png باشد و متن لینک مورد نظر ما برای تبدیل کلمه «خرید» باشد.

۱- ابتدای صفحه یا نوشته باید تست را تعریف کنیم:

[rn_abtest member_email=”me@xxx.com” member_password=”mypassword” test_id=”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a_percent="50" demo=”no”]

۲- هرکجای صفحه که لازم است متغیرهای A و B را تعریف می‌کنیم:

[rn_var type=”A”] image1.png [/rn_var]

[rn_var type=”B”] image2.png [/rn_var]

۳- هر کجای صفحه که لازم باشد لینک یا دکمه درخواست عمل را وارد می‌کنیم:

[rn_cta] لینک یا دکمه خرید [/rn_cta]

با مشاهده صفحه یا نوشته می‌توانید نتیجه را مشاهده کنید. برای مشاهده آمار و اطلاعات مرتبط با تست باید به سایت روزنما وارد شوید و تست مورد نظر را از لیست تستها انتخاب کنید. برای اجرای تست بصورت دمو و اطمینان از درستی کار خود در کد کوتاه rn_abtest مقدار demo را برابر true یا yes قرار دهید.


 

برنامه PHP

اگر وب سایت خود را با برنامه PHP ساخته‌اید و می‌خواهید روی صفحه‌ها تست A/B را اجرا کنید می‌توانید از کلاس آماده شده با PHP استفاده کنید.

برای استفاده از برنامه PHP ابتدا آن را دریافت و آن را در فُلدر فایلهای PHP در سایت خود اضافه کنید.

دریافت برنامه PHP برای تست A/B

برنامه PHP حاوی کلاسی به نام RN_ABTEST است که به کمک متدهای تعریف شده در آن می‌توانید گزینه‌های A و B صفحه مورد نظر خود را تولید کنید. این متدها عبارتند از:

متد/تابع پارامتر توضیح
start member_email آدرس ایمیلی است که با آن در روزنِما ثبت نام کرده‌اید.
member_password کلمه عبور ورود به روزنِما است.
test_id شناسه تستی است که پس از ثبت تست در روزنِما تولید شده و در اختیار شما قرار گرفته است.
a_percent درصد ترافیکی از بازدید است که می‌خواهید به گزینه A تخصیص دهید. برای مثال اگر مقدار آن را ۴۰ بگذارید؛ ۴۰٪ از ترافیک گزینه A را می‌بینند و ۶۰٪ دیگر گزینه B را.
is_demo درصورتیکه می‌خواهید تست طراحی شده را ببینید ولی بازدیدهای شما جزو آمار اصلی محاسبه نشود مقدار آن را «true» بگذارید. هرگاه از طراحی و درستی نتایج مطمئن شدید مقدار آن را به «false» تغییر دهید تا آمار واقعی جمع‌آوری شود.
var_a content محتوایی است که در صورت تولید گزینه A می‌خواهید نمایش داده شود.
var_b content محتوایی است که در صورت تولید گزینه B می‌خواهید نمایش داده شود.
cta content محتوای دکمه یا لینک درخواست عمل برای تبدیل است.
cta_a content محتوای درخواست عملی است که خود متغیر تست است و درصورت تولید گزینه A باید نمایش داده شود.
cta_b content محتوای درخواست عملی است که خود متغیر تست است و درصورت تولید گزینه B باید نمایش داده شود.

 

مثال: می‌خواهیم که در یک صفحه که با PHP نوشته شده است تست A/B را روی یک تصویر اجرا کنیم و ببینیم کدام تصویر باعث می‌شود که بازدیدکنندگان بیشتر روی دکمه یا لینک مورد نظر ما کلیک کنند. فرض کنید نام تصاویر image1.png و image2.png باشد و متن لینک مورد نظر ما برای تبدیل کلمه «خرید» باشد.

۱- ابتدای صفحه یا نوشته باید نمونه ای از کلاس RN_ABTEST ایجاد و تست را شروع کنیم:

<?php

require_once('rooznema.abtest.php');

$test = new RN_ABTEST();

$test->start('me@xxx.com', 'mypassword', 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX', 50, false);

۲- هرکجای صفحه که لازم است متغیرهای A و B را تعریف می‌کنیم:

$test->var_a(‘<img src=”image1.png”>’);

$test->var_b(‘<img src=”image2.png”>’);

۳- هر کجای صفحه که لازم باشد لینک یا دکمه درخواست عمل را وارد می‌کنیم:

$test->cta('<a href="target link">خرید</a>');

?>

با مشاهده صفحه یا نوشته می‌توانید نتیجه را مشاهده کنید. برای مشاهده آمار و اطلاعات مرتبط با تست باید به سایت روزنما وارد شوید و تست مورد نظر را از لیست تستها انتخاب کنید. برای اجرای تست بصورت دمو و اطمینان از درستی کار خود در متد start مقدار is_demo را برابر true قرار دهید.


 

برنامه جاوااسکریپت

اگر وب سایت خود را با HTML و CSS و یا فناوریهایی مانند ASP.NET ساخته‌اید و می‌خواهید روی صفحه‌ها تست A/B را اجرا کنید می‌توانید از برنامه آماده شده با جاوااسکریپت استفاده کنید.

برای اینکه بتوانید از برنامه جاوااسکریپت برای تست A/B استفاده کنید باید از نشانه‌های تعریف شده برای تست در صفحه HTML خود استفاده کنید. این نشانه‌ها در جدول زیر آمده‌اند.

نشانه توضیح
{{RN_VAR_A}}…{{/RN_VAR_A}} محتوایی است که در صورت تولید گزینه A می‌خواهید نمایش داده شود.
{{RN_VAR_B}}…{{/RN_VAR_B}} محتوایی است که در صورت تولید گزینه B می‌خواهید نمایش داده شود.
{{RN_CTA}}…{{/RN_CTA}} محتوای دکمه یا لینک درخواست عمل برای تبدیل است.
{{RN_CTA_A}}…{{/RN_CTA_A}} محتوای درخواست عملی است که خود متغیر تست است و درصورت تولید گزینه A باید نمایش داده شود.
{{RN_CTA_B}}…{{/RN_CTA_B}} محتوای درخواست عملی است که خود متغیر تست است و درصورت تولید گزینه B باید نمایش داده شود.

 

علاوه بر نشانه‌های بالا، برای شروع تست باید یک تابع جاوااسکریپت به نام RN_ABTEST.start هم در انتهای صفحه فراخوانی شود. مشخصات این تابع در جدول زیر آمده است.

تابع پارامتر توضیح
RN_ABTEST.start memberEmail آدرس ایمیلی است که با آن در روزنِما ثبت نام کرده‌اید.
testId شناسه تستی است که پس از ثبت تست در روزنِما تولید شده و در اختیار شما قرار گرفته است.
aPercent درصد ترافیکی از بازدید است که می‌خواهید به گزینه A تخصیص دهید. برای مثال اگر مقدار آن را ۴۰ بگذارید؛ ۴۰٪ از ترافیک گزینه A را می‌بینند و ۶۰٪ دیگر گزینه B را.
isDemo درصورتیکه می‌خواهید تست طراحی شده را ببینید ولی بازدیدهای شما جزو آمار اصلی محاسبه نشود مقدار آن را «true» بگذارید. هرگاه از طراحی و درستی نتایج مطمئن شدید مقدار آن را به «false» تغییر دهید تا آمار واقعی جمع‌آوری شود.

 

مثال: می‌خواهیم که در یک صفحه که با HTML و CSS طراحی شده است تست A/B را روی یک تصویر اجرا کنیم و ببینیم کدام تصویر باعث می‌شود که بازدیدکنندگان بیشتر روی دکمه یا لینک مورد نظر ما کلیک کنند. فرض کنید نام تصاویر image1.png و image2.png باشد و متن لینک مورد نظر ما برای تبدیل کلمه «خرید» باشد.

۱- ابتدای صفحه در تگ head باید لینک به کد جاوااسکریپت نوشته شود:

<html>

<head>

<script type='text/javascript' src='http://abtest.rooznema.ir/js/rooznema.abtest.js'></script>

</head>

۲- هرکجای صفحه که لازم است متغیرهای A و B را به کمک نشانه‌ها تعریف می‌کنیم:

<body>

{{RN_VAR_A}}<img src=”image1.png”>{{/RN_VAR_A}}

{{RN_VAR_B}}<img src=”image2.png”>{{/RN_VAR_B}}

۳- هر کجای صفحه که لازم باشد لینک یا دکمه درخواست عمل را وارد می‌کنیم:

{{RN_CTA}}<a href="target link">خرید</a>{{/RN_CTA}}

۴- در پایان صفحه و قبل از بستن تگ body تابع RN_ABTEST.start را اجرا می‌کنیم:

<script language='javascript'>

RN_ABTEST.start('me@xxx.com', 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX', 50, false);

</script>

</body>

</html>

با مشاهده صفحه یا نوشته می‌توانید نتیجه را مشاهده کنید. برای مشاهده آمار و اطلاعات مرتبط با تست باید به سایت روزنما وارد شوید و تست مورد نظر را از لیست تستها انتخاب کنید. برای اجرای تست بصورت دمو و اطمینان از درستی کار خود در متد RN_ABTEST.start مقدار isDemo را برابر true قرار دهید.