درباره

روزنِما با هدف ترویج وب سایت و تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شده است. اهداف اصلی روزنِما عبارتند از:

  • آشنایی با مبانی و اصول تجارت الکترونیکی و ترویج وب سایت
  • آشنایی با روشهای اصولی کسب درآمد از اینترنت
  • آشنایی با روشهای تبلیغات و بازاریابی اینترنتی
  • آشنایی با روشها و اصول تولید محتوای سودمند
  • آشنایی با روشهای تست و تبدیل بازدیدکنندگان به مشتری و خریدار
  • ارایه مشاوره در زمینه راه‌اندازی وب سایت و فروشگاه اینترنتی
  • ارایه مشاوره در زمینه تولید محتوا و بازاریابی محتوایی
  • ارایه مشاوره در زمینه تست وب سایت و روشهای تبدیل

 

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.